top of page

Wenche Sortebogen

Privatpraktiserende psykolog m/psykoterapi

Bakgrunn

Jeg har Embedseksamen i Psykologi fra Universitetet i Oslo fra 1987, med klinisk fordypnings sekvens.
 

Jeg ble tidlig opptatt psykodynamisk tenkning, og særlig Carl Gustav Jung. Mitt teoretiske fundament er i dag tuftet også videre på Objekt-relasjons tenkning, Relasjonell Psykoanalyse, Mentalisering , samt de mer eksistensialistiske og humanistiske retningene.  

Jeg har lenge vært interessert i Buddistisk filosofi og meditasjonspraksis. Min hovedoppgave handlet om bevissthet og bevissthetsutvikling sett i lys av Transpersonlig psykologi.
 

Etter Embedsstudiet har jeg tatt en 4 årig videre utdannelse i Psykodynamisk Psykoterapi, ved Institutt for Psykoterapi i Oslo. Jeg fullførte denne i 2001. Denne utdannelsen innbefatter både krav om omfattende egenbehandling og veiledning på eget arbeid. Jeg er godkjent læreterapeut og veileder ved Instituttet.
 

Les mer om Instituttet og Psykoterapi her.

Kontakt

For henvendelser, timebestilling eller andre spørsmål kan jeg nås på 
telefon:
9226 8440*

 

*Telefontid: 
Mandag og onsdag 
12:00-12:30

Du kan også sende mail til 
wenche.sortebogen@gmail.com*

 

*Konfidensiell informasjon 
anbefales ikke over mail.

 

Adresse:
Odins gate 27, 0266 Oslo

20230324-wenche-21-Edit.jpg

Min bakgrunn og erfaring gjør at jeg  ikke er så opptatt av å arbeide med teknikker, men mer opptatt av forståelse, erkjennelse og mening. I min erfaring har slikt arbeid et enormt endrings- og frigjørings potensial.

Jeg har vært over 30 år i privat psykoterapi praksis på full tid. Jeg har derfor arbeidet med et vidt aldersspenn, mange problemstillinger og meget varierende problematikk. 
Jeg ser det som svært viktig med faglig videreutvikling, og bestreber meg på å følge fagmøter, delta på seminarer og kongresser, nasjonalt og internasjonalt.

bottom of page