top of page

Wenche Sortebogen

Privatpraktiserende psykolog m/psykoterapi

Terapi

Noen som kommer til meg er primært ute etter personlig vekst og selverkjennelse. Mange opplever at de har negative mønstre de vil arbeide seg ut av. Andre har i større eller mindre grad symptomer som angst, depresjon, tvangsplager o.lign. Noen lider av nevroser eller personlighets forstyrrelser. Psykodynamisk behandling har i flere studier vist seg å ha varig effekt ut over bare symptomlindring. Se; www.instpsyk.no/psykoterapi/psykodynamisk-langtidsterapi/ og www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=3  

Som terapeut er jeg relativt anonym, så det skal være mest mulig plass til ditt materiale. Terapeutens nøytralitet er viktig. Dette betyr ikke at jeg ikke gir deg feedback, når jeg opplever at du trenger det. Men terapirommet er helt ditt. Vi arbeider med det du er opptatt av, der du er. Jeg ser det som viktig å gi dine indre ressurser fritt spillerom. Det er ingenting som ikke kan snakkes om. Jeg har full taushetsplikt.

I samtalene her prøver vi å utforske og forstå ditt liv, dine følelser, tanker og fantasier. Jeg arbeider  også gjerne med drømmer.

Psykodynamisk orientert psykoterapi er basert på psykoanalytisk tenkning. Mange misforstår dette til å tro at "det dreier seg bare om barndommen". Opplevelser gjennom hele livet er selvsagt med og former oss. Jeg er interessert i barndommen i den grad det hjelper oss med å forstå hvordan den har formet deg, og manifesterer seg her og nå - i ditt liv og i dine relasjoner.

Noen ganger har vi måttet tilpasse oss, slik at vi får indre konflikter, andre ganger har vi ikke fått det vi trengte.  Beskyttelsesmekanismer som en gang har vært nyttige kan ha "gått ut på dato". Som mennesker  er det svært mye av det som har formet oss ubevisst, dvs. at vi faktisk ikke vet noe om det.  En slik psykoterapi er derfor ofte en oppdagelsesreise på godt og vondt. 

Det å få bearbeidet fastlåste mønstre, som hemmer vår frihet og utvikling, frigjør krefter og gir oss større mulighet til et godt liv. Gjennom et slikt arbeid vil du oppnå mer forståelse for deg selv og både mental- og emosjonell innsikt i ditt liv, dine vanskeligheter og dine resurser - slik at du står tryggere og friere.

Kontakt

For henvendelser, timebestilling eller andre spørsmål kan jeg nås på 
telefon:
9226 8440*

 

*Telefontid: 
Mandag og onsdag
12:00-12:30

Du kan også sende mail til 
wenche.sortebogen@gmail.com*

 

*Konfidensiell informasjon 
anbefales ikke over mail.

 

Adresse:
Odins gate 27, 0266 Oslo

Om parterapi

Jeg arbeider med alle slags par. Noen par ønsker bare å bedre forholdet. Andre forhold er i krise. Det kan handle om utroskap, dødsfall, seksualproblemer eller kommunikasjonsbrist. Noen ønsker også hjelp til avvikling, og hvordan det kan gjøres på en best mulig måte.

 Jeg pleier å ha noen få timer med dere hver for dere også. Mitt utgangspunkt for parterapi er også psykodynamisk. Jeg søker å forstå hva som knytter dere sammen, hva som er godt i forholdet og hva som skaper problemer i samspillet.

bottom of page