top of page

Wenche Sortebogen

Privatpraktiserende psykolog m/psykoterapi

Individualterapi

Jeg har 3-4 innledende samtaler før vi bestemmer noe nærmere om terapi. Du får da en fast tid eller tider - hvis vi finner ut at det er fordelaktig med for eksempel to ganger i uken. Dette regnes som intensiv terapi. Mindre enn ukentlig er vanligvis ikke å anbefale.Jeg arbeider med både kort- og langtids perspektiv. Det kommer da an på hva du ønsker å oppnå, og hva du ønsker hjelp med. Jeg arbeider også online. Les mer her

Parterapi

For par er det fint å komme raskt i terapi - før ting låser seg fast. Men vi kan selvfølgelig også arbeide med det som er blitt fastlåst. Dessverre venter par ofte til det er skjedd. Par terapier kan gjerne være ukentlig, men også hver fjortende dag, og etter hvert sjeldnere.  Særlig når vi benytter dobbelttimer. Det kommer an på problemstillingen. Min erfaring er at det er gunstig å ha dobbelttimer. Nettbasert parterapi kan erfaringsmessig også fungere godt. Les mer her

Kontakt

For henvendelser, timebestilling eller andre spørsmål kan jeg nås på 
telefon:
9226 8440*

 

*Telefontid: 
Mandag og onsdag
12:00-12:30

Du kan også sende mail til 
wenche.sortebogen@gmail.com*

 

*Konfidensiell informasjon 
anbefales ikke over mail.

 

Adresse:
Odins gate 27, 0266 Oslo

Coaching

Som psykolog tilbyr jeg også coaching. Noen ganger er det godt å bare kunne snakke med en nøytral person, for å komme videre . Som psykolog har jeg de beste forutsetninger for å være en nøytral sparringspartner, og hjelpe deg å få perspektiv og se ting i sammenheng. Folk i lederposisjoner kan trenge en diskusjonspartner. Andre kan ønske hjelp til klarhet i livets veivalg, både når det gjelder samliv, jobb, utdannelse og annet. Les mer her.

Psykoterapiveiledning

Jeg tilbyr veiledning i psykoterapi for psykologer, psykiatere, gestalt terapeuter, life coacher og andre som arbeider psykoterapeutisk og som ønsker å lære noe om en psykodynamisk tilnærming.

Hypnose

Hypnose er ingen mirakel kur, men kan styrke vår dypere og ubevisste motivasjon for forandring. Før jeg praktiserer hypnose trenger jeg minst en time for å bli kjent med deg og vurdere om hypnose er egnet behandling. Det er store forskjeller på hvor lett man lar seg hypnotisere, og noen trenger derfor flere timer for å oppnå en hypnotisk tilstand. Mange kan imidlertid dra nytte av hypnose når det gjelder f.eks. å slutte å røyke, mildere former for overspising, stress reduksjon og søvnproblemer.

bottom of page